Soms kan iemand zich niet vrij kan maken van invloeden van buitenaf;
bijvoorbeeld van overledenen of ander negatieve wezens.
Men ervaart de gedachten van deze wezens als hun eigen gedachten,
hebben negatieve emoties, fysieke pijnen, teruggetrokkenheid,
zenuwachtigheid, ontwijkingsgedrag of verwardheid.
Het is moeilijk om alsmaar weerstand te bieden tegen de negativiteit
en mensen raken hierdoor ook steeds meer uitgeput.

Veel kinderen die bijvoorbeeld de diagnose ADHD krijgen,
blijken negatieve wezens bij zich te hebben en
zijn daardoor angstig, druk, aggressief en onhandelbaar.
Het is niet nodig om deze kinderen in de praktijk te laten komen,
ze kunnen geholpen worden via een ouder die voor een consult komt.

Na identificatie van waar de persoon mee te maken heeft,
wordt er gekeken hoe het mogelijk was dat de situatie ontstond.
Mogelijk geloofden ze niet op eigen benen te kunnen staan,
of verkeerden in de greep van angsten of andere emoties,
wat tot verzwakking van de aura leidde.
Deze oorzaken worden (voor zover nog altijd aanwezig) losgelaten
en dan kunnen de negatieve invloeden gelijk verwijderd worden.

Er worden beschermende meditaties aangeleerd
die er mede voor zorgen dat de persoon zich steeds krachtiger voelt
en dat de bescherming goed aanhoudt.

Binnen een paar dagen na de zuivering bouwt de eigen energie zich op en
voelt iemand zich weer lichter en blijer,
hun zelfbewustzijn neemt weer toe en ze hebben meer zin in het leven.
Ook kinderen voelen zich dan meer zelfverzekerd,
slapen beter en zijn hun angsten kwijt.