Mikao Usui herontdekte Reiki, als een systeem van handoplegging,
aan het einde van de negentiende eeuw in Japan
en inmiddels is het wereldwijd verspreid.
Via inwijdingen worden kanalen geopend om genezende energie
door de handen te laten stromen om jezelf of andere te helpen helen.
Het verlangen om te leren en de toewijding om Reiki in jouw leven te gebruiken,
is verder alles wat er voor nodig is.
Reiki werkt als een zachte stroom van liefde die het lichaam
activeert om zichzelf in balans te brengen.

Binnen Usui Reiki zijn er drie graden, bij Stella Maris verdeeld over vier cursussen:
Reiki I bestaat uit 4 inwijdingen verspreid over twee dagen in 1 weekend.
De kanalen worden voor altijd geopend waardoor de energie vrij kan stromen en,
na een reinigingsperiode, ontstaat meestal een heel nieuw levensgevoel.
Je leert ook de geschiedenis en werking van Reiki, de posities voor handoplegging,
de ethiek en de Reiki Richtlijnen. Er wordt ook veel met elkaar geoefend.

Vanaf Reiki I wordt er gechannelled om te zien of en wanneer iemand
er aan toe is om verder te gaan met inwijdingen.

Reiki II is er voor mensen die een diepere verbinding met zichzelf
en Reiki aan willen gaan. Naast de inwijding worden ook
Heilige Symbolen en Mantra's doorgegeven, waarmee de Reiki versterkt
en ook opafstand doorgegeven kan worden.
Er wordt ook hiermee samen geoefend op de cursusdag.

De Reiki Master Graad is verdeeld in twee cursussen die ieder op 1 dag
en vaak individueel gegeven worden:
Reiki IIIA waarmee, na de inwijding en het ontvangen van de master
Symbool en Mantra, nog krachtiger doorgave mogelijk wordt en
psychische chirurgie geleerd word om dieper liggende negatieve
energieen te kunnen verwijderen met meer precisie.
Reiki IIIB is voor Reiki Masters die zich geroepen voelen tot anderen
inwijden en bestaat ook uit een inwijding
en het ontvangen van nog een Symbool en Mantra alsmede
het leren om cursussen te organiseren en inwijdingen te geven.

Het is mogelijk om bij Stella Maris stage te lopen als eerdere inwijdingen
ontvangen waren bij andere Reiki Centra.

Susan J. Woods is Usui Reki Master sinds 1998
en Karuna Reiki Master sinds 1999.