Heilige Geometrie vraagt veel nauwkeurigheid en Geert Waterlander
heeft meerdere oud Egyptische afmetingen uitgetest
om met de 'Lost Cubit' de Harmoniser te kunnen maaken die
bij Stella Maris gebruikt wordt.

De vorm heeft meerdere werkingen; het neutraliseert
en harmoniseert de electro-magnetische velden in de omgeving
en de negativiteit dat uitgestraald wordt door mensen.

De harmoniser kan ook helpen om een trauma te verwijderen
die ontstaan is tijdens een incarnatie op een andere planeet en
geleid heeft tot een thema beleefd in meerdere levens op aarde.

Als iemand de problemen al te boven is gekomen
en klaar is om de trauma achter hen te laten,
dan kan de Harmoniser ingezet worden.

Speciale muziek versterkt de werking van de Harmoniser
zodat de trillingen diep in hun wezen kunnen doordringen
om oude overtuigingen en emoties, spanningen en blokkades
naar de oppervlakte te brengen om geneutraliseerd te worden.

Kennis van de originele trauma en het loslaten van de beleefde thema
heeft een verhelderend en verlichtend effect,
er ontstaat dan een gevoel van opluchting, bevrijding en harmonie.

Mensen kunnen door meerdere thema's heen kan werken tijdens hun leven,
vooral in deze tijd op Aarde waarin grote sprongen mogelijk zijn
door snel ontwikkelend bewustzijn.